REGULAMIN 


§1 Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego z maskami antysmogowymi jest TheMask.pl, z siedzibą Ćwiklińskiej 14; 30-863 Kraków. zwana w dalszej części regulaminu themask.pl . Pod pojęciem klienta rozumie się osobę prawną, fizyczną, lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jednak posiadającą zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, oraz nabywania praw.
Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego.
Produkty znajdujące się w naszej ofercie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.
Językiem obowiązującym dla tego regulaminu, informacji podanych w sklepie, procesu składania zamówienia, oraz zawierania umowy kupna-sprzedaży jest język polski
themask.pl jest stroną umowy kupna-sprzedaży zawieranej z Klientem i widnieje na fakturze VAT jako sprzedawca zamówionych przez Klienta produktów.
Zamówienia na towary oferowane w sklepie themask.pl przyjmowane są za pomocą formularza zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane.
Wszystkie ceny towarów i usług znajdujące się w themask.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny im podatek VAT. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy danym produkcie w momencie złożenia zamówienia, o ile nie jest ona wynikiem oczywistej pomyłki obsługi sklepu. Cena uznana za wiążącą jest wtedy gdy towar jest na stanie sklepu. W momencie jego braku cena może ulec zmianie po dostawie.
Na produkty zakupione w themask.pl wystawiamy faktury VAT, jest ona gwarancją na zakupiony sprzęt. Firma nasza nie wymaga posiadania dokumentu - lecz do honorowania gwarancji wymagany jest faktura vat. Zawarcie umowy kupna - sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przez sklep realizacji zamówienia, poprzez kontakt telefoniczny, mailowy pracownika sklepu.
W uzasadnionych przypadkach themask.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Obowiązkiem klienta jest, aby przed odebraniem przesyłki sprawdził czy opakowanie, lub produkt nie uległy uszkodzeniu w transporcie.
Przy każdym produkcie jest informacja jaką posiada gwarancję.

Każdy towar można zwrócić do 14 dni po otrzymaniu przesyłki lub odebraniu z siedziby sklepu (dotyczy zamówień internetowych) - lecz towar ten nie może nosić śladów użytkowania oraz musi być kompletny. Kwota za towar zostaje zwrócona w całości pomniejszona o ewentualny koszt transportu. Z tej możliwości może skorzystać tylko osoba fizyczna. Koszt transportu do sklepu podczas zwrotu ponosi kupujący.

Koszt transportu zamówionego towaru uzależniony jest od wybranej formy dostawy i płatności. Kurier kosztuje 20 PLN, przesyłka polecona priorytetowa 15 PLN.

 §2 Składanie i potwierdzenie zamówienia

Aby złożyć zamówienie drogą internetową na stronie themask.pl, przy pierwszych zakupach konieczna poprzez rejestracja poprzez podanie w odpowiednim formularzu swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego (z numerem kierunkowym w przypadku telefonów stacjonarnych) oraz adresu e-mail. Dane te konieczne są w celu zapewnienia przez themask.pl szybkiej, sprawnej i bezproblemowej realizacji zamówień Klienta, oraz kontaktu z nim w razie potrzeb określonych przez ten Regulamin. Wszystkie pozostałe pola na formularzu rejestracji są opcjonalne i mogą zostać uzupełnione/zmienione/skasowane w dowolnej chwili. Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji aczkolwiek uniemożliwia wtedy śledzenie co się dzieje z zamówieniem.
Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia klienta jest prawidłowe złożenie zamówienia i wysłanie go do firmy themask.pl przy wykorzystaniu mechanizmów zamieszczonych na stronie znajdującej się pod adresem themask.pl. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
Każde złożone zamówienie potwierdzane jest automatycznie potwierdzane przez sklep themask.pl e-mailem, a Klient informowany jest o każdej zmianie stanu realizacji zamówienia. Ze względu na to, iż system nie działa w czasie rzeczywistym może się zdarzyć że produkt widniejący jako dostępny został zamówiony przez innego klienta przed Państwem. W takiej sytuacji skontaktujemy się podają termin realizacji zamówienia.
Zamówienie, które nie zostało automatycznie potwierdzone poprzez e-mail przez themask.pl - nie zostało również, najprawdopodobniej z przyczyn technicznych, przyjęte przez sklep. Prosimy wówczas o kontakt z obsługą sklepu ustalenia przyczyny.
Poprzez naciśnięcie przycisku -Potwierdzam-, w ostatnim kroku składania zamówienia, zawierają Państwo umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Firma themask.pl zastrzega sobie prawo do niewywiązania się z umowy kupna-sprzedaży z ważnych powodów finansowych i losowych.
Po złożeniu zamówienia, treść zawartej umowy kupna-sprzedaży jest przesyłana, utrwalana i zabezpieczana poprzez przesłanie jej klientowi na adres email podany przy rejestracji i pracownikowi Sklepu, oraz zapisana w bazie danych themask.pl hostowanej przez firmę Hekko.pl

Do momentu wysłania przesyłki Klient może zamówienie anulować je dzwoniąc pod numer sklepu:+48662148623 . Można również poinformować obsługę sklepu o chęci anulowania zamówienia odpisując na email potwierdzający złożenie zamówienia.

Zamówienia realizowane są maksymalnie do 3 dni roboczych (gdy towar jest na miejscu) ,ale zdecydowana większość zamówień jest realizowana do 24 godzin.

Standardowa oferta sklepu dostępna jest tylko na terenie Polski. Koszty wysyłki podane podczas składania zamówienia dotyczą paczek nadawanych wyłącznie do lokalizacji na terenie Polski.

Poprzez złożenie zamówienia w sklepie klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane Klienta zostaną wprowadzone do bazy wyłącznie do celu realizacji zamówienia Firmy themask.pl i nie będą nigdy udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem firm dostarczających zamówione przesyłki. Zgodnie z ustawą klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych, może też zażądać zaprzestania ich przetwarzania. 
Dołożono wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne dostępnych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.
Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
Firma themask.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, oraz możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyny.
W uzasadnionych przypadkach themask.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta zwracającego zamówienie bez podania przyczyny.
Wszelkie ewentualne niezgodności ilościowe uwzględnione zostaną jedynie, gdy fakt ten zostanie zgłoszony telefonicznie lub drogą elektroniczną w dniu odbioru przesyłki.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

1.  Opis procedury reklamacji 

   Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowany towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże, gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.

Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sklepu o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres: TheMask.pl, z Ćwiklińskiej 14; 30-863 Kraków wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W zgłoszeniu należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienie nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep internetowy themask.pl wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem niezasadności reklamacji.Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym themask.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym themask.pl

2.  Prawo odstąpienia od umowy 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. 

Aby odstąpić od umowy zawartej na themask.pl, należy złożyć themas stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@themask.pl lub listownie oraz można dostarczyć takie odstąpienie do przesyłki z towarem zwracanym.  

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej: 

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  

TheMask.pl, Ćwiklińskiej 14; 30-863 Kraków. 

Ja …………………………………………………….………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy  ………….……….………………………………………………………………………………………, numer oferty …………………………………………………… , ……………………… .  

Data zawarcia umowy to ………………………………..…………… , data  odbioru ……………… .  

Imię i nazwisko………………………………………………………….  

Adres …..…………………….……..…………………………………….  

Data…………………………………………………………………………. 

Przesyłkę należy nadać na adres: 

TheMask.pl, z siedzibą Ćwiklińskiej 14; 30-863 Kraków.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 

3.  Brak możliwości odstąpienia od umowy 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: 

1)   o świadczenie usług, jeżeli themask  wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta; 

2)   w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi themask nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od 

umowy; 

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta; 

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów 

higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i

 których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie themask nie ma kontroli; 

8)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

9)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

5. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad 

Wszystkie produkty dostępne w themask.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

6. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur 

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez themask w ramach www.themask.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. 

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej ul. Wiślna 3,  31-007  Kraków 

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.